Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2019

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämäPDF-versio

Suostumus

Luvun perusteluja täydennetään siten, että Huoltovarmuuskeskus oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Hekan koko osakekanta 10,75 milj. euron arvosta apporttiomaisuutena Suomen Huoltovarmuusdata Oy:lle.

Selvitysosa:Valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Keravan kaupungissa. Huoltovarmuuskeskus Oy omistaa yhdessä Keravan kaupungin kanssa Kiinteistö Heka Oy:n, jonka omistamissa kiinteistöissä 245-4-264-2 ja 245-4-264-3 toimivat Suomen Huoltovarmuusdata Oy ja Keravan Hätäkeskus.

Luolatilojen kehittäminen ja ylläpitäminen korkealla turvallisuustasolla on tärkeää sekä Suomen Huoltovarmuusdata Oy:lle että Hätäkeskukselle. Kiinteistöt tarvitsevat kuitenkin noin 7,3 milj. euron investoinnit korkean turvatason ylläpitämiseksi.

Luolatilojen kehittäminen ja ylläpitäminen vastaamaan pitkällä aikavälillä käyttäjien turvallisuus- ja toiminnallisia tarpeita on selkeintä toteuttaa siten, että Huoltovarmuuskeskus hankkii omistukseensa koko Kiinteistö Heka Oy:n osakekannan. Tämän jälkeen Huoltovarmuuskeskus apportoi omaisuuden Suomen Huoltovarmuusdata Oy:lle, josta tulee järjestelyjen seurauksena liiketoimintansa edellyttämien tilojen omistaja.

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Perustelujen muutos aiheutuu kuluttajaneuvonnan tehtävien siirrosta momentilta 28.40.02.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 II lisätalousarvio 14 000
2018 I lisätalousarvio 92 000
2018 talousarvio 11 188 000
2017 tilinpäätös 10 619 000