Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2019

20. Maa- ja elintarviketalousPDF-versio

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana.

Selvitysosa: Muutos nettomäärärahaksi mahdollistaa toiminnan tulojen nettouttamisen momentille.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 70 048 000