Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2019

90. LiikuntatoimiPDF-versio

Suostumus

Suomen Olympiakomitean yhteydessä toimivalle olympiarahastolle saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 000 000 euron arvosta edellyttäen, että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut.

Selvitysosa:Suomen Olympiakomitea on perustanut tukisäätiön, jonka alaisuuteen perustetaan Olympiarahasto. Olympiakomitea on jakanut rahaston tuoton käyttötarkoitukset neljään osaan: urheilijoiden kaksoisura-ratkaisut, päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjen tuki ja kehittäminen, urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja lajien kehittäminen. Valtion on tarkoitus osallistua vastinrahaperiaatteella perustettavan olympiarahaston kartuttamiseen.

Valtion osakkeet ja yksityinen vastinraha on tarkoitus osoittaa Suomen Olympiakomitean tukisäätiön Olympiarahastoon. Osakkeita on tarkoitus lahjoittaa vuosina 2019—2023 erissä siten, että osakesiirto tapahtuu aina, kun rahastoon on kertynyt vähintään 4 000 000 euroa uutta, valtion panosta vastaavaa yksityistä rahoitusta.Valtioneuvoston kanslia päättää, minkä yhtiön osakkeita luovutetaan.