Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
          90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2019

10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatusPDF-versio

20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaisista toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu määrärahatarpeesta grooming-ilmiön vastaisiin toimenpiteisiin sekä sosiaalisessa mediassa toimimisen osaamisen vahvistamisesta.


2019 I lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 14 487 000
2018 I lisätalousarvio 2 000 000
2018 talousarvio 39 557 000
2017 tilinpäätös 34 016 000

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen rahoituksen perusteena olevien suoritemäärien toteutumatietojen ja rahoituksen oikaisuista.


2019 I lisätalousarvio 6 000 000
2019 talousarvio 708 705 000
2018 talousarvio 704 808 000
2017 tilinpäätös 674 602 396