Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi hallitus on päättänyt siirrettäväksi perustettavan Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen 100 milj. euron arvosta valtion omistamia osakkeita. Yhtiön maksettavaksi tulevat varainsiirtovero ja osakkeiden realisoinnista aiheutuvat kustannukset ovat noin 7 milj. euroa, minkä lisäksi tuloarviota alentaa osakesiirrosta aiheutuva osinkojen väheneminen noin 3 milj. eurolla. Näitä vastaavasti vähennetään osakemyynti- ja osinkotuloutuksia yhteensä 110 milj. eurolla. Lisätalousarvion kattamiseksi lisätään vastaavasti tuloutuksia huoltovarmuusrahastosta (37 milj. euroa) ja valtion asuntorahastosta (73 milj. euroa).


2019 I lisätalousarvio -110 000 000
2019 talousarvio 1 933 000 000
2018 talousarvio 2 404 000 000
2017 tilinpäätös 1 745 662 107