Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            25. Metallirahatulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 050 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää enintään 15 000 euroa 1.3.2014—31.12.2018 välisenä aikana annettujen valtiovarainministeriön juhlaraha-asetusten nojalla valmistettuja ja 31.12.2018 mennessä Suomen Rahapaja Oy:lle palautuneita euromääräisiä juhlarahoja koskevien korvausten maksamiseen Suomen Rahapaja Oy:lle valtion ja Suomen Rahapaja Oy:n muutoin sopimin ehdoin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuodelle 2018 arvioitujen liikkeellelaskutulojen lykkääntymisestä vuoden 2019 puolelle.


2019 I lisätalousarvio 5 050 000
2019 talousarvio 50 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 50 000
2017 tilinpäätös 5 933 398