Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

I lisätalousarvioesitys 2019PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 350 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 350 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä 350 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 0
01. Hallinto 0
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Omistajaohjaus 0
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 374 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 287 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 207 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
30. Syyttäjät 87 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 87 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 873 000
01. Hallinto 190 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 104 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 86 000
10. Poliisitoimi 1 600 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 600 000
20. Rajavartiolaitos 1 020 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 020 000
40. Maahanmuutto 5 063 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 063 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 456 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 1 614 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 563 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 8 177 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -158 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -158 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 182 000
01. Hallinto 0
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 730 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 730 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 0
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -648 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -648 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 8 100 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä 8 100 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 590 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 500 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 7 000 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
80. Taide ja kulttuuri 1 790 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 790 000
90. Liikuntatoimi 0
91. Nuorisotyö 300 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
20. Maa- ja elintarviketalous 0
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 650 000
20. Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut 1 650 000
01. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 650 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 5 000 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 39 250 000
01. Hallinto 21 000 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 21 000 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 18 000 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 18 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka -4 500 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -7 500 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 0
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 4 500 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 9 400 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -4 900 000
60. Energiapolitiikka 0
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0
70. Kotouttaminen 250 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 503 000
01. Hallinto 60 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 60 000
02. Valvonta 2 780 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 280 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 500 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 250 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
40. Eläkkeet 20 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 20 000
50. Veteraanien tukeminen 80 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä 80 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 4 313 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 813 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 0
65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 000
Määrärahojen kokonaismäärä 81 228 000