Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

I lisätalousarvioesitys 2019PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA350 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies350 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä350 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA0
01. Hallinto0
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)0
10. Omistajaohjaus0
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA374 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu287 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä207 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000
30. Syyttäjät87 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä87 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA7 873 000
01. Hallinto190 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä104 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä86 000
10. Poliisitoimi1 600 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 600 000
20. Rajavartiolaitos1 020 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 020 000
40. Maahanmuutto5 063 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 063 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 456 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus1 614 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 563 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä8 177 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta-158 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-158 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA8 182 000
01. Hallinto0
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Palvelut valtioyhteisölle0
88. Senaatti-kiinteistöt0
40. Valtion alue- ja paikallishallinto730 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä730 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot0
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-648 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-648 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot8 100 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä8 100 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA9 590 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot500 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus7 000 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä6 000 000
80. Taide ja kulttuuri1 790 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä790 000
90. Liikuntatoimi0
91. Nuorisotyö300 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA0
20. Maa- ja elintarviketalous0
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA6 650 000
20. Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut1 650 000
01. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 650 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut5 000 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA39 250 000
01. Hallinto21 000 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä21 000 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka18 000 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä18 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka-4 500 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-7 500 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä0
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka4 500 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä9 400 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-4 900 000
60. Energiapolitiikka0
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)0
70. Kotouttaminen250 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 503 000
01. Hallinto60 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000
02. Valvonta2 780 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 500 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta250 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
40. Eläkkeet20 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä20 000
50. Veteraanien tukeminen80 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä80 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto4 313 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä813 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)3 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)0
65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v)500 000
Määrärahojen kokonaismäärä 81 228 000