Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       30. Åklagarna

Talousarvioesitys 2019

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 124 000 euro.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 54 000 euro på grund av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks och som tillägg beaktats 178 000 euro i överföring av vissa ekonomiförvaltningsuppgifter från moment 25.10.03, 25.10.04, 25.10.05, 25.20.01, 25.30.01 och 25.40.01 för utgifter som föranleds av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.


2013 IV tilläggsb. 124 000
2013 budget 26 718 000
2012 bokslut 26 582 000
2011 bokslut 25 962 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 13 000 euro.

Förklaring:Minskningen föranleds av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks.


2013 IV tilläggsb. -13 000
2013 budget 6 764 000
2012 bokslut 7 160 000
2011 bokslut 7 695 000

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 6 000 euro.

Förklaring:Minskningen föranleds av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks.


2013 IV tilläggsb. -6 000
2013 budget 2 068 000
2012 bokslut 2 042 000
2011 bokslut 1 884 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 500 000 euro.


2013 IV tilläggsb. 6 500 000
2013 budget 55 000 000
2012 bokslut 57 386 287
2011 bokslut 52 934 113