Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 441 206 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että 1.8.2019 alkaen opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu opintorahan oppimateriaalilisään. Lisäksi esitetään lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa koskevan säätelyn yhtenäistämistä ammatillisen koulutuksen tukiajan säätelyn kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 280 826 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 140 380 000
Asumislisä 20 000 000
Yhteensä 441 206 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintotukikuukausien määrän yhtenäistäminen toisen asteen koulutuksessa 1 700
Opintotukioikeuden laajentaminen oppivelvollisuusiän ylittäneisiin (siirto momentilta 29.01.53) 1 080
Opintotukiuudistus (L 4/2017) -3 100
Oppimateriaalilisä 1.8.2019 lukien 5 200
Tuen saajien määrän pieneneminen ammatillisessa koulutuksessa -13 000
Yhteensä -8 120

2019 talousarvio 441 206 000
2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 930 000 euroa talousarvioesityksen 441 206 000 euroon nähden aiheutuu vanhempien tulojen vaikutuksen muutoksesta itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärään. Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain (65/1994) muuttamisesta siten, että 1.1.2019 alkaen apurahoja ei oteta tulona huomioon opintotuessa ja 1.8.2019 lukien vanhempien tulot eivät pienennä itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärää eikä asumislisää.


2019 talousarvio 442 136 000
2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.