Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 665 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tunnuslukuja 2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm)/v 3 465 3 121 4 500 4 000
Tilausten määrä (kpl)/v 102 191 107 989 115 000 115 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,62 3,84 3,5 4
Henkilötyövuodet 18,6 17,9 19 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 1 661 1 651 1 668
Bruttotulot 2 3 3
Nettomenot 1 659 1 648 1 665
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 38    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 60    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemaksurakenteen muutos 1
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Palkkausten tarkistukset 27
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -3
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 9
Vuokramenojen indeksikorotus 5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä 17

2019 talousarvio 1 665 000
2018 I lisätalousarvio 8 000
2018 talousarvio 1 648 000
2017 tilinpäätös 1 681 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 665 000 euroa.