Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 108 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus asiantuntija- ja palveluorganisaationa lisää toiminnallaan tietoa kotimaisista kielistä ja edistää suomen ja ruotsin kielen säilymistä ja kehittämistä tuottaen palveluja, kuten neuvontaa, kielenhuoltoa ja sanakirjoja. Keskus koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa, ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota osana tutkimuksen infrastruktuureja. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotoutumiselle laatimalla suomi-somali sanakirjan ja suomi-kurdin kielet -sanakirjoja.

Tunnuslukuja 2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
         
Julkaisujen määrä (sivua) 4 998 3 939 3 500 3 500
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 6 758 6 540 6 000 6 000
Sähköiset aineistot1) 119 822 185 088 190 000 195 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,51 3,53 3,4 3,4
Henkilötyövuodet 78,9 77,1 77 77

1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 1 869 1 563 1 558
Bruttotulot 495 450 450
Nettomenot 1 374 1 113 1 108
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 085    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 856    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1209/2016).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemaksurakenteen muutos 1
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Palkkausten tarkistukset 17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -7
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 5
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -5

2019 talousarvio 1 108 000
2018 I lisätalousarvio 5 000
2018 talousarvio 1 113 000
2017 tilinpäätös 1 145 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 108 000 euroa.