Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 584 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Lisäksi määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työhön ja totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 128 603 123 797 126 584
Bruttotulot 2 552 500 1 000
Nettomenot 126 051 123 297 125 584
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 237    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 314    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) -300
Hallituksen erityistarpeet (siirto momenteilta 23.01.03 ja 04) 500
Merikasarmin peruskorjaus 350
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) 80
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työ ja prosessin edistäminen 1 500
Säästöjen VNHY-osuuden palautus ministeriöiden toimintamenomomenteille (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -574
Toimitilamenot (kertaluonteinen) 2 902
Turvalaitemenot (kertaluonteinen) 800
Valtioneuvoston hybridianalyysitoiminto 120
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjausinvestoinnin poisto -1 400
Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästys 1 352
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen 280
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 200
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 800
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -980
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 510
Eläkemaksurakenteen muutos 92
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -34
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -17
Palkkausten tarkistukset 1 140
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -11
Toimintamenojen tuottavuussäästö -145
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -2 099
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -106
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 290
Vuokramenojen indeksikorotus 243
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -85
Tasomuutos -1
Yhteensä 2 287

2019 talousarvio 125 584 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 125 584 000 euroon nähden on 140 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 1 500 000 euroa siirtona momentille 23.01.26 Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen sekä lisäyksenä 600 000 euroa valtioneuvoston tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenoihin, 200 000 euroa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvajärjestelmän toteutussuunnitelmaan ja siirtona momentilta 28.70.20 320 000 euroa automaatio- ja robotiikkaratkaisujen toteuttamiseen Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustoille ja 520 000 euroa valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeeseen.


2019 talousarvio 125 724 000
2018 II lisätalousarvio 202 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Valiokunta poistaa momentin päätösosan kolmannen kappaleen tarpeettomana, koska kyseiseen tarkoitukseen tehtiin täydentävässä esityksessä oma momentti 23.01.26.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa hallitusvaihdoksen aiheuttamasta muutoksesta valtioneuvoston yhteisiin palveluihin, 25 000 euroa valtioneuvoston TUVE-laskujen hinnankorotukseen, 69 000 euroa siirtona momentilta 35.01.01 yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta, 60 000 euroa siirtona momenteilta 28.01.01, 29.01.01 ja 35.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 26.01.04 Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestämiseen sekä vähennyksenä 485 000 euroa siirtona momentille 28.70.20 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -kehittämistä koskevan tuottavuussopimuksen peruuttamisen johdosta.


2019 IV lisätalousarvio 524 000
2019 talousarvio 125 724 000
2018 tilinpäätös 127 656 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.