Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 751 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2019 on yksinasuvan aikuisen osalta 491,21 euroa kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona -1 500
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -700
Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuun poisto -3 300
Takuueläkkeen korotus -700
Tarvearvion muutos -59 200
Vähimmäismääräisten päivärahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle -1 500
Yhteensä -66 900

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 751 900 000
2018 talousarvio 818 800 000
2017 tilinpäätös 760 630 313

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 751 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 14 100 000 euroa aiheutuu maahanmuuttovarauksen purkamisesta ja 35 900 000 euroa taloustilanteen parantumisesta ja opiskelijoiden toimeentulotuen tarpeen pienentymisestä. Kotitaloudet saavat toimeentulotukea aiempaa lyhyemmän ajan ja maksettu toimeentulotuki/kk on hieman aiempaa pienempi. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on pienentänyt heidän toimeentulotukitarvettaan. Myös sairauspäivärahan korotus ensisijaisena etuutena on vähentänyt toimeentulotuen tarvetta.


2019 IV lisätalousarvio -50 000 000
2019 talousarvio 751 900 000
2018 tilinpäätös 719 811 107
2017 tilinpäätös 760 630 313

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.