Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              70. Opintotukitoiminnan tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksen yhteydessä tapahtuneen vahingon korvauksista. Korjauskustannuksiin on saatu vahingonkorvauksia 790 000 euroa.


2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomenlinnan hoitokunnan muiden osapuolten kanssa yhdessä toteuttamien hankkeiden ulkopuolisten rahoitusosuuksien tuloutuksesta. Ulkopuolisina osuuksina saatuja tuloja vastaava määräraha on budjetoitu momentille 29.80.75.


2019 IV lisätalousarvio 460 000
2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 12 821 187
2017 tilinpäätös 8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.