Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
              01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 185 700 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2018 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 185,7 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 100,7 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen osuus on 85 milj. euroa.


2019 talousarvio185 700 000
2018 talousarvio179 900 000
2017 tilinpäätös211 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 136 524 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 185 700 000 euroon nähden on 49 176 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 50 000 000 euroa Senaatti-kiinteistöjen arvioitua alemmasta tuloutuksesta ja lisäyksenä 824 000 euroa Metsähallituksen tuloutuksen nostosta opetusmetsien käyttöoikeussopimusten pilotointiin liittyen.


2019 talousarvio136 524 000
2018 talousarvio179 900 000
2017 tilinpäätös211 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 136 524 000 euroa.