Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 883 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella, pääomanpalautuksina sekä valtion osakkeiden myyntituloina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.


2019 talousarvio 1 883 000 000
2018 talousarvio 2 404 000 000
2017 tilinpäätös 1 745 662 107

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 933 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 50 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 883 000 000 euroon nähden aiheutuu VR-Yhtymä Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökauppaan liittyvästä lisätuloutuksesta.


2019 talousarvio 1 933 000 000
2018 talousarvio 2 404 000 000
2017 tilinpäätös 1 745 662 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 933 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi hallitus on päättänyt siirrettäväksi perustettavan Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen 100 milj. euron arvosta valtion omistamia osakkeita. Yhtiön maksettavaksi tulevat varainsiirtovero ja osakkeiden realisoinnista aiheutuvat kustannukset ovat noin 7 milj. euroa, minkä lisäksi tuloarviota alentaa osakesiirrosta aiheutuva osinkojen väheneminen noin 3 milj. eurolla. Näitä vastaavasti vähennetään osakemyynti- ja osinkotuloutuksia yhteensä 110 milj. eurolla. Lisätalousarvion kattamiseksi lisätään vastaavasti tuloutuksia huoltovarmuusrahastosta (37 milj. euroa) ja valtion asuntorahastosta (73 milj. euroa).


2019 I lisätalousarvio -110 000 000
2019 talousarvio 1 933 000 000
2018 talousarvio 2 404 000 000
2017 tilinpäätös 1 745 662 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 102 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Pohjolan Rautatiet Oy:n tuloutuksesta valtiolle yhtiön pääoman säilymisen varmistamiseksi. Järjestelyllä pyritään minimoimaan pääoman säilyttämiseen liittyviä kustannuksia.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 31.01.88.


2019 IV lisätalousarvio 102 000 000
2019 I lisätalousarvio -110 000 000
2019 talousarvio 1 933 000 000
2018 tilinpäätös 2 548 683 963
2017 tilinpäätös 1 745 662 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 102 000 000 euroa.