Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
              01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 883 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella, pääomanpalautuksina sekä valtion osakkeiden myyntituloina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.


2019 talousarvio1 883 000 000
2018 talousarvio2 404 000 000
2017 tilinpäätös1 745 662 107

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 933 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 50 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 883 000 000 euroon nähden aiheutuu VR-Yhtymä Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökauppaan liittyvästä lisätuloutuksesta.


2019 talousarvio1 933 000 000
2018 talousarvio2 404 000 000
2017 tilinpäätös1 745 662 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 933 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa.

Selvitysosa: Rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi hallitus on päättänyt siirrettäväksi perustettavan Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen 100 milj. euron arvosta valtion omistamia osakkeita. Yhtiön maksettavaksi tulevat varainsiirtovero ja osakkeiden realisoinnista aiheutuvat kustannukset ovat noin 7 milj. euroa, minkä lisäksi tuloarviota alentaa osakesiirrosta aiheutuva osinkojen väheneminen noin 3 milj. eurolla. Näitä vastaavasti vähennetään osakemyynti- ja osinkotuloutuksia yhteensä 110 milj. eurolla. Lisätalousarvion kattamiseksi lisätään vastaavasti tuloutuksia huoltovarmuusrahastosta (37 milj. euroa) ja valtion asuntorahastosta (73 milj. euroa).


2019 I lisätalousarvio-110 000 000
2019 talousarvio1 933 000 000
2018 talousarvio2 404 000 000
2017 tilinpäätös1 745 662 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 102 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Pohjolan Rautatiet Oy:n tuloutuksesta valtiolle yhtiön pääoman säilymisen varmistamiseksi. Järjestelyllä pyritään minimoimaan pääoman säilyttämiseen liittyviä kustannuksia.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 31.01.88.


2019 IV lisätalousarvio102 000 000
2019 I lisätalousarvio-110 000 000
2019 talousarvio1 933 000 000
2018 tilinpäätös2 548 683 963
2017 tilinpäätös1 745 662 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 102 000 000 euroa.