Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              (70.) Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

26. Kemikaaliviraston valmistelumenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n kemikaaliviraston perustamisesta Helsinkiin aiheutuviin valmistelu- ja vuokramenoihin. Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslia on 24.2.2006 tehnyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen toimitilojen vuokraamisesta sisältäen perusvuokran ja muut vuokrasopimuksesta aiheutuvat kustannukset.


2007 talousarvio 2 300 000
2006 talousarvio 120 000