Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Momentille merkitään lisäystä 127 731 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 127 731 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 528 644 000 euroa vuonna 2012. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 478 644 000 euroa vuonna 2012.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 529
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 479

2012 I lisätalousarvio 127 731 000
2012 talousarvio 7 350 913 000
2011 IV lisätalousarvio -68 419 000
2011 III lisätalousarvio -1 700 392 000
2011 II lisätalousarvio -814 591 000
2011 I lisätalousarvio 941 356 000
2011 talousarvio 8 070 625 000
2010 tilinpäätös 11 272 089 212