Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

40. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 127 150 000 euro.

Fullmakt. År 2012 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 94 850 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2012 till ett belopp av högst 62 000 000 euro.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Anslagsökningen på 1 500 000 euro, jämfört med det anslag på 125 650 000 euro som föreslås i budgetpropositionen, och fullmaktsökningen på 15 000 000 euro, jämfört med det anslag på 79 850 000 euro som föreslås i budgetpropositionen, föranleds av en omfördelning av sparåtgärderna enligt regeringsprogrammet och av en överföring av utgifterna för grön ekonomi från moment 32.01.01.

Med det tillägg på 12 000 000 euro som beviljas för användning av bevillningsfullmakten för 2011, jämfört med det belopp på 50 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen, förbereder man sig på att en del av de energistödsprojekt som hänför sig till att främja förnybar energi uppskjuts till 2012 på grund av att miljötillstånd och andra motsvarande tillstånd fördröjs.


2012 budget 127 150 000
2011 budget 63 800 000
2010 bokslut 44 496 913