Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 13 397 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 91 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin ja 350 000 euroa vuoden 2001 lisätalousarviossa viestintähallinnon tehtäviin perustettujen neljän viran toimintamenoihin.


2002 talousarvio 13 397 000
2001 talousarvio 12 515 368
2001 lisätalousarvio 334 862
2000 tilinpäätös 12 429 088