Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            24. Tiehallinnon tulot
            40. Radanpidon tulot

Talousarvioesitys 2019

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

24. Tiehallinnon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 960 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n myöntämästä TEN-tuesta. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.24.21.


2006 II lisätalousarvio 960 000
2006 I lisätalousarvio 1 680 000
2006 talousarvio 3 000 000
2005 tilinpäätös 12 351 767
2004 tilinpäätös 3 630 641

40. Radanpidon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 450 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n myöntämästä TEN-tuesta. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.40.21.


2006 II lisätalousarvio 3 450 000
2006 talousarvio 6 000 000
2005 tilinpäätös 19 282 436
2004 tilinpäätös 714 745

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin 31.24.78 perusteluihin viitaten vähennyksestä 3 400 000 euroa vastaa mt 100 Hakamäentie, Helsinki -hankkeesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin rahoitusosuutta.

EU:n myöntämästä TEN-tuesta Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeelle kertyy tuloihin lisäystä 1 200 000 euroa.

Lisäksi ERA-NET TRANSPORT -tutkimushankkeen myöntämästä maksuerästä kertyy tuloihin lisäystä 53 000 euroa, jota vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.01.22.


2006 II lisätalousarvio -2 147 000
2006 I lisätalousarvio 7 056 000
2006 talousarvio 44 350 000
2005 tilinpäätös 48 391 909
2004 tilinpäätös 24 908 639