Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       40. Pensioner

Talousarvioesitys 2019

01. FörvaltningPDF-versio

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 162 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 183 000 euro för utgifter som föranleds av justeringar av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet i överföring från moment 23.01.01 och som avdrag 345 000 euro för möbelanskaffningar i överföring till moment 23.01.01.


2015 IV tilläggsb. -162 000
2015 I tilläggsb. 19 000
2015 budget 30 712 000
2014 bokslut 41 156 000
2013 bokslut 41 030 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mängden anhängiggjorda besvärsärenden har fortsatt att öka under året.


2015 IV tilläggsb. 300 000
2015 I tilläggsb. 185 000
2015 budget 2 245 000
2014 bokslut 2 305 000
2013 bokslut 2 363 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mängden anhängiggjorda besvärsärenden har fortsatt att öka under året.


2015 IV tilläggsb. 700 000
2015 I tilläggsb. 271 000
2015 budget 4 539 000
2014 bokslut 4 648 000
2013 bokslut 4 524 000