Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
            (12.) Statens skolhem
            (18.) Sjukförsäkring
         30.  (33.18) Sjukförsäkring

Talousarvioesitys 2019

56. (33.17.55) Statsandel till alterneringsersättning(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002).

Förklaring:Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av ersättningar som betalas till medlemmar i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
   
Ändring i det uppskattade anslaget 6 000


2008 budget 39 000 000
2007 budget 33 000 000
2006 bokslut 32 600 000