Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT).

Förklaring:Tilläggsresurserna hänför sig till genomförandet av KaPA-programmet vid Befolkningsregistercentralen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2016 II tilläggsb.
2016 budget 27 500 000
2015 bokslut 32 000 000
2014 bokslut 13 000 000