Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
       01. Korkotulot
            04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille
            05. Korot muista lainoista
            07. Korot talletuksista
       03. Osinkotulot
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Momentille arvioidaan kertyvän 92 144 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorin hoidettavina olevien valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisten liikelaitosten aloittavassa taseessa valtiolta liikelaitoksille myönnetyiksi merkittyjen lainojen koroista.


2003 talousarvio92 144 000
2002 talousarvio40 958 000
2001 tilinpäätös46 549 669

05. Korot muista lainoista

Momentille arvioidaan kertyvän 9 800 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarviossa on otettu huomioon Valtiokonttorin hoidossa olevien valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Tuloarvioon sisältyy myös peruskuivatus- ja metsänparannuslainojen korot.


2003 talousarvio9 800 000
2002 talousarvio14 316 000
2001 tilinpäätös21 679 342

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 210 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.


2003 talousarvio210 000 000
2002 talousarvio227 000 000
2001 tilinpäätös281 727 959