Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
         10. Liikenneverkko
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 384 582 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -94 698
Yhteensä -94 698

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 384 582 000
2018 talousarvio 479 280 000
2017 tilinpäätös 418 409 156

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 384 582 000 euroa.