Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos

Talousarvioesitys 2019

04. (26.01.01, osa) Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 905 000 euroa.

Selvitysosa:Vähemmistövaltuutettu on sisäasiainministeriön yhteyteen sijoitettu itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Valtioneuvoston nimittämä syrjintälautakunta on yhdenvertaisuuslakiin perustuva etnistä syrjintää koskevia hakemuksia käsittelevä sisäasiainministeriön ohessa toimiva itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, joka voi antaa syrjintää koskevan kieltopäätöksen, jonka noudattamista se voi tehostaa uhkasakolla ja tuomita sen maksettavaksi.

Asiakastapausten lukumäärä
  2010
toteutuma
2011
arvio
2012
tavoite
       
Vähemmistövaltuutettu1) 848 900 950
Syrjintälautakunta 420 350 370

1) Ei sisällä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen tai tiedotusvälineiden yhteydenottoja eikä tieto- tai materiaalipyyntöjä.

Henkilötyövuosien lukumäärä
  2010
toteutuma
2011
arvio
2012
tavoite
       
Vähemmistövaltuutettu 11 10 10,5
Syrjintälautakunta 2 2 1,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
       
Bruttomenot 931 969 955
Bruttotulot 50 50 50
Nettomenot 881 919 905
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 80    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 71    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
   
Vähemmistövaltuutettu 795
Syrjintälautakunta 110
Yhteensä 905

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Toimintamenosäästö (HO) -8
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -3
Tasomuutos -3
Yhteensä -14


2012 talousarvio 905 000
2011 talousarvio 919 000
2010 tilinpäätös 872 000