Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              41. Energiaverotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 285 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1168/2002) 8 a §:ssä tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden energiaveron palautus 55 000 000
2. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 230 000 000
Yhteensä 285 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvion tarkentuminen 4 000
Maatalouden energiaverojen korotettu palautus vuodelta 2018 20 000
Yhteensä 24 000

2019 talousarvio 285 000 000
2018 I lisätalousarvio 23 000 000
2018 talousarvio 261 000 000
2017 tilinpäätös 242 444 004

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 275 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 285 000 000 euroon nähden aiheutuu energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen ennusteen päivittämisestä tiedossa olevien, vuonna 2018 maksettavien veronpalautusten perusteella.


2019 talousarvio 275 000 000
2018 I lisätalousarvio 23 000 000
2018 talousarvio 261 000 000
2017 tilinpäätös 242 444 004

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 275 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1168/2002) 8 a §:ssä tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu maatalouden energiatuotteiden ja 10 000 000 euroa energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten ennusteiden päivittämisestä tiedossa olevien, vuonna 2019 maksettavien veronpalautusten perusteella.


2019 IV lisätalousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 275 000 000
2018 tilinpäätös 272 634 094
2017 tilinpäätös 242 444 004

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.