Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,4 kk3,0 kk3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus   
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin4,1 kk3,8 kk3,8 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,2 kk1,2 kk1,2 kk
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
733730730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 9058 0708 070
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 98410 85012 500
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 4307 1007 100
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet619614556
Sairauspoissaolot, pv/htv9,499
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,43,5

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu kuluttajaneuvontatehtävien 58 htv:n vähennys siirtona Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomomentille 32.40.01 1.1.2019 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot43 19143 17941 742
Bruttotulot15 38215 28015 325
Nettomenot27 80927 89926 417
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 066  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 686  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot15 08214 81915 060
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset18 43120 44818 315
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 349-5 629-3 255
Kustannusvastaavuus, %827282
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot204316209
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8414482
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)120172127
Kustannusvastaavuus, %243219255

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.01.21) 1 000
Kuluttajaneuvonta (-58 htv) (siirto momentille 32.40.01)-3 700
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut580
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät31
Eläkemaksurakenteen muutos169
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-28
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)-500
Palkkausten tarkistukset1 134
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö-149
Toimintamenosäästö (HO 2015)-237
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-102
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen336
Vuokramenojen indeksikorotus20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-18
Tasomuutos-8
Yhteensä-1 482

2019 talousarvio26 417 000
2018 I lisätalousarvio338 000
2018 talousarvio27 899 000
2017 tilinpäätös28 429 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.