Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
              04. Sähköinen tunnistautuminen
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl550556550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)1 0119001 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979798
Virheettömien julkistusten osuus, %959696
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl473520540
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-3,40,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %746874
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 €979698
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %125100100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %929394
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet752770775
Sairauspoissaolot, pv/htv10,7< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,543,603,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot55 69455 79957 343
Bruttotulot9 6978 5008 500
Nettomenot45 99747 29948 843
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 972  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 113  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 4527 1007 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset5 9476 4506 450
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 505650650
Kustannusvastaavuus, %125110110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pakolliset EU-hankkeet-23
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2018 rahoitus)-1 285
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2019 rahoitus)635
SDG-indikaattorit (Sustainable Development Goals)75
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa1 598
Eläkemaksurakenteen muutos12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Palkkausten tarkistukset1 317
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-240
Toimintamenosäästö (HO 2015)-434
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-251
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-120
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen367
Vuokramenojen indeksikorotus23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-35
Tasomuutos-74
Yhteensä1 544

2019 talousarvio48 843 000
2018 I lisätalousarvio873 000
2018 talousarvio47 299 000
2017 tilinpäätös47 138 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.