Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 198 803 1 120 000 1 260 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 691 404 630 000 695 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 141 926 1 100 000 1 115 000
Asiakastyytyväisyys 3,5 3,9 3,8
Toiminnallinen tehokkuus      
Ostolaskut, kpl/htv 17 591 19 000 23 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 48 870 31 000 64 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 8 871 8 800 9 500
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2016=100) 118,39 120,13 120,45
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 607 593 602
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,6 9,5 9,4
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,22 3,5 3,35

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 50 635 51 530 54 000
Bruttotulot 49 601 49 530 52 000
Nettomenot 1 034 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 49 601 49 530 52 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 50 635 51 530 54 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 034 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 98 96 96

2019 talousarvio 2 000 000
2018 I lisätalousarvio 533 000
2018 talousarvio 2 000 000
2017 tilinpäätös 1 034 340

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.