Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
            21. Basväghållningen
       30. Sjöfartsverket

Talousarvioesitys 2019

79. Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 740 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att vägförvaltningen berättigas att sluta avtal enligt fullmakter till ett värde av 54 240 000 euro i stället för de fullmakter på 48 800 000 euro som under tidigare år beviljats för projektet rv 6 Forsby—Kouvola.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av betalningar av EU:s TEN-stöd under moment 12.31.24. Justeringen av avtalsfullmakten innebär att projektet kan genomföras så att det omfattar vägavsnittet Pockar—Mustila samt bullerskydd och telematik i trafiken. Det anslagsbehov som föranleds av justeringen av avtalsfullmakten uppgår år 2004 till 4 700 000 euro.


2003 tilläggsb. 740 000
2003 budget 77 366 000
2002 bokslut 64 717 000
2001 bokslut 26 910 068