Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
              01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
              21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
              22. Vapaaehtoinen paluu
              63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 611 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköiden ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käytännön toiminnasta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Tuotokset   
Ratkaistut asiat139 911144 150143 850
Panokset   
Toimintamenot (1 000 €)   
Maahanmuuttovirasto1)33 65436 36040 513
Valtion vastaanottokeskukset2)9 54412 83514 625
Henkilötyövuodet801900860
Maahanmuuttovirasto660718668
Valtion vastaanottokeskukset141182192
Tehokkuus   
Toiminnallinen tuloksellisuus   
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv)157183184
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös)517300290
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)819191

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.

2) Sisältää edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.

Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Turvapaikkahakemusten enimmäiskäsittelyaika on kuusi kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2017—2019

 2017
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut2018
ennuste
Vireille
tulevat
Ratkaistut2019
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
       
Maahanmuutto yhteensä85 53885 52795 20094 70095 20095 000
— työntekijän oleskelulupa8 6508 04410 00010 00010 00010 000
— opiskelijan oleskelulupa5 6465 8176 0006 0006 0006 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu)11 62011 15812 50012 50012 50012 500
joista kv. suojelua saaneen perheenjäsen2 6432 7392 5003 0002 5003 000
— oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat ja pysyvät)38 81839 94442 00042 00042 00042 000
— muut oleskeluluvat433861700700700700
— voimassa olevaa oleskelulupaa koskevat asiat (peruutukset ja kortin uusimiset)12 01411 34813 00012 50013 00012 800
— EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsenten rekisteröiminen8 3578 35511 00011 00011 00011 000
Maasta poistaminen1)12 61111 5788 0008 0007 0007 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä28 74726 10426 72527 35027 95027 750
— turvapaikkahakemukset2)10 5439 4187 9759 6009 7009 500
— kiintiöpakolaiset750750750750750750
— matkustusasiakirjat11 66111 01612 00012 00012 00012 000
— muut5 7934 9206 0005 0005 5005 500
Kansalaisuus yhteensä 13 01616 70214 10014 10014 10014 100
— kansalaisuushakemukset10 70414 14912 00012 00012 00012 000
— kansalaisuusilmoitukset923932900900900900
— muut kansalaisuusasiat1 3891 6211 2001 2001 2001 200
Yhteensä139 912139 911144 025144 150144 250143 850

1) Sis. karkottaminen, kielteiseen lupapäätökseen liittyvä käännyttäminen sekä rikosperusteinen käännyttäminen, maahantulokielto

2) Sis. uudet hakemukset, uusintahakemukset, Dublin-asetuksen perusteella Suomeen palautetut sekä valitusasteista viraston käsittelyyn palautuneet

Käsittelyaika (vrk)

 2017
toteutuma1)
2018
arvio
2019
tavoite
    
Maahanmuutto   
— työntekijän oleskelulupa, käsittelyaika enintään (sis. TE-toimiston osapäätöksen, vrk),124120120
josta käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa enintään (vrk)396060
— oleskelulupa, opiskelija, käsittelyaika enintään (vrk)303030
Kansainvälinen suojelu, käsittelyaika enintään ilman muutoksenhakua (vrk)   
— turvapaikka357180180
Kansalaisuushakemukset, käsittelyaika enintään (vrk)   
— kansalaisuushakemukset249270270
Ratkaistut/vireille tulleet (%)100100100

1) Keskimääräinen käsittelyaika

Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet801900862
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)9,08,08,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,63,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot66 18963 39550 111
Bruttotulot22 83014 00021 500
Nettomenot43 35949 39528 611
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta17 369  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle31 860  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot19 01514 00021 000
Tuotot yhteensä19 01514 00021 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset9 5457 90012 000
— osuus yhteiskustannuksista13 8828 00011 000
Kustannukset yhteensä23 42715 90023 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-4 412-1 900-2 000
Kustannusvastaavuus, %818891

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)2 000
Turvapaikkahakijamäärän lisäresurssitarpeen jatkaminen-6 600
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustusten määrärahat-1 000
Vapaaehtoisen paluun matkat ja paluuavustukset (siirto momentilta 26.40.22)1 000
Eläkemaksurakenteen muutos54
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-9
Palkkausten tarkistukset1 177
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö-113
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-214
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-104
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen169
Vuokramenojen indeksikorotus23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-20
Tasomuutos-15 000
Yhteensä-20 784

2019 talousarvio28 611 000
2018 I lisätalousarvio355 000
2018 talousarvio49 395 000
2017 tilinpäätös57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 611 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 063 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 2 601 000 euroa aiheutuu Oulun vastaanottokeskuksen tilojen muuttamisesta ulkomaalaisten säilöönottotiloiksi, 2 212 000 euroa resurssilisäyksestä päätöksentekoon ja käsittelyihin turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa ja 250 000 euroa suomalaisen yhteiskunnan peruskurssin koepilotista valtion vastaanottokeskuksissa.


2019 I lisätalousarvio5 063 000
2019 talousarvio28 611 000
2018 I lisätalousarvio355 000
2018 talousarvio49 395 000
2017 tilinpäätös57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 063 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 26.40.22 ja aiheutuu tilapäisen maaahanmuutto- ja paluuasiantuntijan sijoittamisesta Irakiin.


2019 II lisätalousarvio100 000
2019 I lisätalousarvio5 063 000
2019 talousarvio28 611 000
2018 tilinpäätös49 750 000
2017 tilinpäätös57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 846 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 4 700 000 euroa aiheutuu maahanmuuttoviraston resurssien turvaamisesta vuonna 2019, 1 100 000 euroa välttämättömistä ICT-menoista ja 46 000 euroa Valtorin turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksista.


2019 IV lisätalousarvio5 846 000
2019 II lisätalousarvio100 000
2019 I lisätalousarvio5 063 000
2019 talousarvio28 611 000
2018 tilinpäätös49 750 000
2017 tilinpäätös57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 846 000 euroa.