Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -409
Yhteensä -409

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 100 000 000
2018 talousarvio 100 409 000
2017 tilinpäätös 117 824 753

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 115 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 15 000 000 euroa talousarvioesitykseen 100 000 000 euroon nähden johtuu siitä, että momentin käyttö säilyy edellisvuosien tasolla eikä alene suunnitellusti eikä näin ollen riitä vastaamaan tämän hetkiseen toimintamenomomenttien käytettävissä olevaan määrärahatasoon.


2019 talousarvio 115 000 000
2018 II lisätalousarvio 15 000 000
2018 talousarvio 100 409 000
2017 tilinpäätös 117 824 753

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 115 000 000 euroa.