Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
              20. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 42 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muuttamisesta. Esityksellä luotaisiin uusi saamelaiskäräjävaalien oikaisulautakunta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Eduskuntavaalit 2019; valmistelumenot 15 640
Europarlamenttivaalit 2019; valmistelumenot15 290
Maakuntavaalit 2019; varautuminen7 000
Vaalitietojärjestelmämenot3 752
Kehittämishankkeet100
Saamelaiskäräjävaalit 2020; valmistelumenot v. 2019300
Saamelaiskäräjävaalit 2020; oikaisulautakunnan menot v. 2019100
Omakustannusperiaate; Senaatin vuokrat3
Muut vaalimenot562
Yhteensä42 747

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eduskuntavaalit 2019, valmistelumenot15 340
Europarlamenttivaalit 2019, valmistelumenot15 290
Kehittämishankkeet-210
Maakuntavaalit 2018, varautuminen (v. 2018 rahoitus)-15 900
Maakuntavaalit 2019, varautuminen (v. 2019 rahoitus)7 000
Muut vaalimenot-40
Presidentinvaali 2018 (v. 2018 rahoitus), valmistelu- ja kehittämismenot-23 810
Saamelaiskäräjävaalit 2020, oikaisulautakunnan menot v. 2019100
Saamelaiskäräjävaalit 2020, valmistelumenot v. 2019100
Vaalitietojärjestelmämenot-233
Yhteensä-2 363

2019 talousarvio42 747 000
2018 I lisätalousarvio-10 695 000
2018 talousarvio45 110 000
2017 tilinpäätös9 696 360

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 42 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa: Maakuntavaaleja varten varattua määrärahaa ei tarvita, koska maakuntavaaleja ei pidetä vuonna 2019.


2019 IV lisätalousarvio-7 000 000
2019 talousarvio42 747 000
2018 tilinpäätös17 573 796
2017 tilinpäätös9 696 360

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.