Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 933 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017 toteutuma2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot21 23520 388 21 333
Bruttotulot400400400
Nettomenot20 83519 98820 933
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 482  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 004  

Määrärahan arvioitu käyttö

 htv%
   
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta156
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta2811
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta4718
EU- ja kansainväliset asiat135
Ministeriön muut erityistehtävät259
Tukitoiminnot7830
Palkallinen poissaolo5521
Yhteensä261100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)240
Huoneenvuokralainsäädännön valmisteluvastuun siirto25
Julkisen sanan neuvoston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.50)-30
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0132
Talous- ja velkaneuvonnan ohjaustehtävä (1 htv) (siirto momentilta 32.40.01)62
Vaalitutkimus200
Viran siirto momentille 25.10.03 (-1 htv)-30
Eläkemaksurakenteen muutos112
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-15
Palkkausten tarkistukset631
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-6
Toimintamenojen tuottavuussäästö-127
Toimintamenosäästö (HO 2015)-260
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen174
Yhteensä945

2019 talousarvio20 933 000
2018 I lisätalousarvio250 000
2018 talousarvio19 988 000
2017 tilinpäätös20 357 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 783 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 150 000 euroa talousarvioesityksen 20 933 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.03 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ja lapsiasia-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnan turvaamiseen.


2019 talousarvio20 783 000
2018 II lisätalousarvio-8 000
2018 I lisätalousarvio250 000
2018 talousarvio19 988 000
2017 tilinpäätös20 357 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 783 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio20 783 000
2018 tilinpäätös20 230 000
2017 tilinpäätös20 357 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten.