Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) uusien osakkeiden merkitsemisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 10 000 000
2018 talousarvio 10 000 000
2017 tilinpäätös 10 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 10 milj. euron määrärahaa käyttäväksi Finnfundin uusien osakkeiden merkitsemiseen. Valtio on pääomittanut Finnfundia sen perustamisen (1980) jälkeen yhteensä 187 milj. eurolla. Yksityistä rahaa hyödyntämällä ja investointeihin uudelleen sijoitettavien tuottojen avulla Finnfund on tehnyt rahoituspäätöksiä yhteensä yli 2 mrd. eurolla. Samalla yhtiön oma pääoma on kasvanut noin 256 milj. euroon. Valtion sijoittama pääoma ei ole kulunut, vaan se on kiertänyt ja kasvanut.

Valiokunta pitää Finnfundin toimintaa tarpeellisena ja perusteltuna. Yksityissektorin rooli Suomen kehitysyhteistyössä on kasvanut Finnfundin pääomittamisen ja kehitysyhteistyön finanssisijoitusten (mom. 24.30.89) myötä kehityspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Kehitysyhteistyö tarvitsee valiokunnan mielestä monenlaisia toimijoita, joita ulkoministeriö ohjaa ja valvoo kehityspolitiikan linjausten mukaisesti.

Finnfundin uusista investoinneista 87 prosenttia tehtiin kolmeen köyhimpään OECD DACin maaluokkaan sekä hauraisiin valtioihin vuonna 2017. Noin puolet sijoituksista ja rahoitussitoumuksista kohdistuu Suomen alueellisesti kehitysyhteistyössä painottamaan Afrikkaan. Vuonna 2016 Finnfundin rahoittamat yritykset loivat suoraan työpaikkoja noin 30 000 ihmiselle, joista noin kolmannes (32 prosenttia) oli naisia, ja nämä yritykset maksoivat kehitysmaiden hallituksille veroja ja muita maksuja 334 milj. euroa.

Valiokunta pitää hyvänä, että naisten aseman vahvistaminen on myös yksi tärkeimmistä Finnfundin kehityspoliittisista tavoitteista. Kunnollinen palkkatyö on keskeinen keino vahvistaa naisten asemaa kehitysmaissa. Myönteistä on myös, että Finnfund rahoittaa usein sellaisia yrityksiä, jotka tuottavat pk-yritysten kannalta tärkeitä perusrakenteita tai palveluja, kuten sähköä tai rahoituspalveluja. Lisäksi käytössä oleva yritysten hyvän hallinnon ja verovastuullisuuden arviointi vähentää korruption riskiä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) uusien osakkeiden merkitsemisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.