Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
              21. Kunniamerkit
              (26.) Suomi 100
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

59. Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena kansainvälisen tasa-arvopalkinnon maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Suomen hallituksen perustama kansainvälinen tasa-arvopalkinto (International Gender Equality Prize, IGEP) on määrä jakaa joulukuussa 2019. Palkinnon saaja osoittaa valtion myöntämän 300 000 euron palkinnon avustuksena valitsemalleen sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävälle kohteelle. Palkinto on tarkoitus jakaa joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2017.

Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon myöntämiseen liittyvät kulutusmenot maksetaan valtioneuvoston kanslian toimintamenomomentilta 23.01.01.


2019 IV lisätalousarvio 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena kansainvälisen tasa-arvopalkinnon maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.