Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
              01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 15 669 000 euroa.

Selvitysosa: Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa ml. maakuntien tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen nykyiset sekä uudet maakuntavaaleihin liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet143,1138,0140,0
Sairauspoissaolot, pv/htv6,66,66,6
    
Työtyytyväisyysindeksi   
ParTy 2017 -indeksit:   
Henkilöstön hyvinvointi3,43,73,7
Työn perusedellytykset3,33,43,4
Työyhteisön toimivuus3,33,53,5
Työyhteisön kehittämisedellytykset3,33,53,5
Naisten osuus henkilöstöstä, %51,051,051,0

HTV-tavoite vuosina 2017—2019 yksiköittäin

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus555859
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus585657
Johdon tuki1399
Hallintoyksikkö171515

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkausten tarkistukset368
Tasomuutos364
Yhteensä732

2019 talousarvio15 669 000
2018 talousarvio14 937 000
2017 tilinpäätös15 325 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 15 669 000 euroa.