Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
         01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
         03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
              01. Nettolainanotto ja velanhallinta
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille merkitään nettotuloa 1 426 533 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2017—2019 (mrd. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
budjetoitu
2019
esitys
    
Budjettitalouden velka, nimellisarvo104,8107,9109,3

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 9,3 mrd. euroa vuonna 2019. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 5,6 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 16 295 000 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 14 868 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto1 477
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot1 427

2019 talousarvio1 426 533 000
2018 I lisätalousarvio-1 345 405 000
2018 talousarvio3 079 932 000
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille merkitään nettotuloa 1 604 884 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 178 351 000 euroa talousarvioesityksen 1 426 533 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto1 655
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot1 605

2019 talousarvio1 604 884 000
2018 II lisätalousarvio-484 600 000
2018 I lisätalousarvio-1 345 405 000
2018 talousarvio3 079 932 000
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 50 140 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 1 705 024 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille merkitään nettotuloa 1 655 024 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille merkitään lisäystä 225 388 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 225 388 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 1 930 412 000 euroa vuonna 2019. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 1 880 412 000 euroa vuonna 2019.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto1 930
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot1 880

2019 I lisätalousarvio225 388 000
2019 talousarvio1 655 024 000
2018 II lisätalousarvio-484 600 000
2018 I lisätalousarvio-1 345 405 000
2018 talousarvio3 079 932 000
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 324/2018 vp (28.2.2019)

Momentille merkitään lisäystä 226 788 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 400 000 euroa lisätalousarvioesityksen 225 388 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetusta määrärahamuutoksesta.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 1 931 812 000 euroa vuonna 2019. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 1 881 812 000 euroa vuonna 2019.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto1 932
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot1 882

2019 I lisätalousarvio226 788 000
2019 talousarvio1 655 024 000
2018 II lisätalousarvio-484 600 000
2018 I lisätalousarvio-1 345 405 000
2018 talousarvio3 079 932 000
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille merkitään lisäystä 226 788 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentilta vähennetään 136 184 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 136 184 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 1 795 628 000 euroa vuonna 2019. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 1 745 628 000 euroa vuonna 2019.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto1 796
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot1 746

2019 II lisätalousarvio-136 184 000
2019 I lisätalousarvio226 788 000
2019 talousarvio1 655 024 000
2018 tilinpäätös-985 765 656
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentilta vähennetään 136 184 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 28/2019 vp (7.10.2019)

Momentille merkitään lisäystä 678 006 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 678 006 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 2 473 634 000 euroa vuonna 2019. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 2 423 634 000 euroa vuonna 2019.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto2 474
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot2 424

2019 III lisätalousarvio678 006 000
2019 II lisätalousarvio-136 184 000
2019 I lisätalousarvio226 788 000
2019 talousarvio1 655 024 000
2018 tilinpäätös-985 765 656
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vp (25.10.2019)

Momentille merkitään lisäystä 678 006 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 19 187 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 19 187 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 2 454 447 000 euroa vuonna 2019. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 2 404 447 000 euroa vuonna 2019.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto2 454
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot2 404

2019 IV lisätalousarvio-19 187 000
2019 III lisätalousarvio678 006 000
2019 II lisätalousarvio-136 184 000
2019 I lisätalousarvio226 788 000
2019 talousarvio1 655 024 000
2018 tilinpäätös-985 765 656
2017 tilinpäätös3 083 951 345

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 19 187 000 euroa.