Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 775 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta ennakkosuorituksena. Momentin 31.10.78 selvitysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon sisältyy EU:n TEN-tuen tuloutuksia hankkeelta vt 5 Lusi—Mikkeli 1 795 000 euroa ja loppusuorituksena hankkeelta Vuosaaren sataman liikenneyhteydet 1 980 000 euroa. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.20.


2010 III lisätalousarvio 3 775 000
2010 talousarvio 22 782 000
2009 tilinpäätös 8 083 686
2008 tilinpäätös 21 398 415

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n myöntämästä EASY WAY VIKING 2007—2009 tutkimus- ja kehittämisrahasta. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.30.63.


2010 III lisätalousarvio 11 000
2010 talousarvio 58 000
2009 tilinpäätös 10 673 835
2008 tilinpäätös 37 747 742