Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

99. Valtioneuvoston muut menotPDF-versio

59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon hallinnointimenoihin(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena teknologiapalkinnon hallinnosta vastaavalle perustettavalle säätiölle käytettäväksi korkeatasoisen kansainvälisen teknologiapalkinnon ns. millennium-palkinnon haku- ja arviontimenettelystä ja palkinnon jakamisesta aiheutuviin hallinnointikustannuksiin.

Vuoden 2001 talousarviossa momentille 23.99.63 myönnetty ja kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi muutettu 1 000 000 euron määräraha peruutetaan.

Selvitysosa:Palkinto on tarkoitus antaa henkilölle, yhteisölle tai projektille tulevaisuuteen suuntautuvasta, teknologiaan pohjautuvasta ja laajasti vaikuttavasta innovaatiosta, joka edistää elämisen laatua ja humaaneja yhteiskunnallisia arvoja.

Palkinnon hallinnoinnin hoitaa sitä varten perustettava säätiö. Säätiön tarkoituksena on kansalaisten elinolosuhteisiin myönteisesti vaikuttavan uutta teknologiaa kehittävän teknillistieteellisen tutkimuksen edistäminen ja tätä tutkimustavoitetta palvelevan verkottumisen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla kansainvälisen teknologiapalkinnon.

Kansainväliseen korkeatasoiseen teknologiapalkintoon ns. millennium-palkintoon myönnetyn määrärahan peruuttaminen ei edellytä momentin 12.39.04 tuloarvion muuttamista.


2002 II lisätalousarvio 100 000