Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2018

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 005 200 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 1 010 000 000 euroon nähden on 4 800 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 6 200 000 euroa työttömänä aloitetun yritystoiminnan uudelleen kohdentamisesta ja lisäyksenä 1 400 000 euroa lyhytkestoisiin opintoihin osoitetun määrärahan uudelleen kohdentamisesta.


2018 talousarvio 1 005 200 000
2017 III lisätalousarvio -35 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 1 086 000 000
2016 tilinpäätös 1 096 597 001

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 400 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 30 000 000 euroon nähden on 12 400 000 euroa, mistä 10 000 000 euroa aiheutuu kassaan kuulumattomien palkansaajien osuuden oletettua pienemmästä tuotosta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksusta, 1 800 000 euroa työttömänä aloitetun yritystoiminnan uudelleen kohdentamisesta ja 600 000 euroa lyhytkestoisiin opintoihin osoitetun määrärahan uudelleen kohdentamisesta.


2018 talousarvio 42 400 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 121 000 000
2016 tilinpäätös 178 900 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään määrärahaa 1 563 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 1 555 400 000 euroon nähden on 7 900 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 5 500 000 euroa kertaluonteisen eläketuen arvioitua pienemmästä käytöstä, 4 400 000 euroa työttömänä aloitetun yritystoiminnan uudelleen kohdentamisesta ja vähennyksenä 2 000 000 euroa lyhytkestoisiin opintoihin osoitetun määrärahan uudelleen kohdentamisesta.


2018 talousarvio 1 563 300 000
2017 I lisätalousarvio 3 400 000
2017 talousarvio 1 507 360 000
2016 tilinpäätös 1 414 000 000