Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2018

01. HallintoPDF-versio

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 004 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 75 000 euroa talousarvioesityksen 30 929 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 24.01.01 johtuen Suomen Tukholman edustuston erityisasiantuntijan viran lakkauttamisesta 1.1.2018 lähtien.


2018 talousarvio 31 004 000
2017 I lisätalousarvio 230 000
2017 talousarvio 30 970 000
2016 tilinpäätös 28 764 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 878 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 600 000 euroa talousarvioesityksen 16 278 000 euroon nähden aiheutuu vankien keskimääräistä huonommasta terveydentilasta johtuvasta, vaikeasti ennakoitavasta palveluiden tarpeesta. Kustannuksia ovat lisänneet myös terveyspalveluiden yleisen hintatason nousu sekä lisääntynyt palveluiden käyttö. Lisäyksestä 150 000 euroa on siirtoa momentilta 33.60.31 ja 150 000 euroa momentilta 25.40.01.


2018 talousarvio 16 878 000
2017 III lisätalousarvio 400 000
2017 I lisätalousarvio 120 000
2017 talousarvio 16 085 000
2016 tilinpäätös 16 522 000

07. (33.01.02 ja 03) Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio 7 992 000
2017 III lisätalousarvio 850 000
2017 I lisätalousarvio 330 000
2017 talousarvio 7 638 000
2016 tilinpäätös 8 065 000