Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 482 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 532 000 euroa talousarvioesityksen 14 950 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä tehdystä muutoksesta. Haminan terminaalihanke on viivästynyt, ja hankkeen tuen maksatukset siirtyvät vuodella eteenpäin eli vuosille 2018—2020.


2018 talousarvio 20 482 000
2017 III lisätalousarvio -13 830 000
2017 talousarvio 28 465 000
2016 tilinpäätös 23 610 148

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Valtuus

Vuonna 2018 saa tarjouskilpailun perusteella tehdä sitoumuksia tuen myöntämisestä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) mukaisessa preemiojärjestelmässä siten, että tukea maksetaan tukiaikana yhteensä enintään 24,0 terawattitunnin sähkön tuotannosta järjestelmään hyväksytyissä voimalaitoksissa.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuontantotuesta annetun lain muuttamisesta.

Vuoteen 2030 tähtäävässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (VNS 7/2016 vp) linjatun mukaisesti ylimenokauden ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen ylläpitämiseksi otetaan käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille. Tarjouskilpailun kohteena oleva määrä vastaa 2,0 terawattitunnin keskimääräistä sähkön vuosituotantoa, kun tukiaika on 12 vuotta. Vuonna 2018 järjestettävän tarjouskilpailun voittaneet uusiutuvan sähkön hankkeet tulevat tuotantoon arviolta aikaisintaan vuonna 2020.


2018 talousarvio 314 100 000
2017 III lisätalousarvio -18 800 000
2017 talousarvio 273 400 000
2016 tilinpäätös 171 865 622