Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
            70. Opintotukitoiminnan tulot
            88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista
            99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 18 300 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vuonna 2018 maksettujen takausvastuiden lyhennykset2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys13 600 000
Korkotulot2 700 000
Yhteensä18 300 000

2018 talousarvio18 300 000
2017 talousarvio24 000 000
2016 tilinpäätös17 859 201

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista

Momentille arvioidaan kertyvän 558 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista 537 200 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 21 300 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2018 talousarvio558 500 000
2017 I lisätalousarvio6 000 000
2017 talousarvio545 686 000
2016 tilinpäätös543 044 183

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2018 talousarvio4 000 000
2017 talousarvio4 000 000
2016 tilinpäätös25 518 124