Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala37 09332 08534 9072 8229
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot9829820
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot37 09331 10333 9252 8229
25.Oikeusministeriön hallinnonala141 298145 160146 8601 7001
10.Tuomioistuintulot35 72246 11046 1100
15.Yleisen edunvalvonnan tulot24 11423 30025 0001 7007
20.Ulosottomaksut78 75073 00073 0000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 7122 7502 7500
26.Sisäministeriön hallinnonala44 0148 84627 65418 808213
98.EU:lta saatavat tulot 43 6358 39625 70417 308206
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot3804501 9501 500333
27.Puolustusministeriön hallinnonala6 8544 8944 526-368-8
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot36880
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818180
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot6 8004 8684 500-368-8
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 244 8692 288 5282 351 63063 1023
(10.)Tullin tulot2 2522 320-2 320-100
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista135 376135 473129 073-6 400-5
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista25 93225 95124 606-1 345-5
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista14 94414 85414 245-609-4
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot7064 5009 9745 474122
25.Metallirahatulot8 82515 00010 000-5 000-33
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 790 2471 827 0791 877 83250 7533
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset182 344198 471217 90019 42910
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut16 18418 23016 680-1 550-9
60.Työturvallisuusmaksu8418508500
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot39 32331 30035 8004 50014
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 0161 5001 5000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot25 87713 00013 1701701
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala586 422573 686580 8007 1141
70.Opintotukitoiminnan tulot17 85924 00018 300-5 700-24
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista543 044545 686558 50012 8142
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot25 5184 0004 0000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala975 054935 051853 323-81 728-9
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot537 738544 503536 733-7 770-1
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta397 123310 000230 000-80 000-26
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta7 2128 00010 0002 00025
04.EU:lta saatavat muut tulot1 543718495-223-31
20.Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta93640 10040 5004001
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 3533 0003 0000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut4225005000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut4 1183 4004 5751 17535
44.Kalastonhoitomaksut 8 7058 70010 1001 40016
45.Riistanhoitomaksut10 06310 13011 9201 79018
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot4 8416 0005 500-500-8
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala153 7964 9955 55055511
10.Liikenneviraston tulot153 1954 1454 70055513
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot6018508500
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala353 554357 205391 77934 57410
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 0192 8402 869291
(30.)Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista65 0000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset27 48231 86531 810-550
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot137 463170 000240 00070 00041
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot120 589152 500117 100-35 400-23
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala543 242545 768567 73821 9704
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 8391 6001 6000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot186500300-200-40
90.Rahapelitoiminnan tuotto426 788449 163467 31318 1504
98.Valtionapujen palautukset113 23293 20097 2004 0004
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 1981 3051 325202
35.Ympäristöministeriön hallinnonala50 34131 65014 650-17 000-54
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 2251 6501 6500
20.Siirto valtion asuntorahastosta47 00026 50012 000-14 500-55
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot2 1163 5001 000-2 500-71
39.Muut sekalaiset tulot478 301370 500549 700179 20048
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista112 200193 000172 200-20 800-11
02.Verotukseen liittyvät korkotulot104 64975 00075 0000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset253 527100 000300 000200 000200
10.Muut sekalaiset tulot7 9232 5002 5000
Yhteensä5 614 8385 298 3685 529 117230 7494