Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
            01. Utrikesförvaltningens omkostnader
            74. Husbyggen
       10. Krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 001 000 euro.

Förklaring: Av tillägget utgör 136 000 euro en tilläggsresursering av behandlingen av visumansökningar från Kina oberoende av ort med sex viseringstjänstemän och en expert på olaglig invandring, 48 000 euro en tilläggsresursering av behandlingen av exporttillståndsansökningar, 121 000 euro en överföring från moment 24.30.66 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev i Ukraina fr.o.m. den 1 augusti 2018, 110 000 euro en överföring från moment 26.30.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU fr.o.m. den 1 augusti 2018, 97 000 euro en överföring från moment 28.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en finansattaché vid Finlands ständiga representation fr.o.m. den 1 september 2018, 446 000 euro en överföring från moment 29.40.20 för löneutgifter och andra utgifter för Team Finland Knowledge-sakkunniga vid Finlands ambassad i Buenos Aires i Argentina, Washington i Förenta Staterna och Singapore och 1 043 000 euro lönejusteringar.


2018 I tilläggsb.2 001 000
2018 budget219 488 000
2017 bokslut220 760 000
2016 bokslut224 930 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 100 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 1 190 000 euro av kanslibyte för Finlands generalkonsulat i New York och ständiga representation i FN, 2 200 000 euro av en fortsatt grundlig reparation av ambassadfastigheten vid Finlands ambassad i Tokyo, 750 000 euro av kanslibyte för Finlands ambassad i Teheran, 300 000 euro av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation i Genève, 500 000 euro av reparation av taket till kansliet vid Finlands ambassad i Köpenhamn och 160 000 euro av reparation av taket och byte av uppvärmningsmetod vid Finlands ambassad i Oslo.


2018 I tilläggsb.5 100 000
2018 budget7 470 000
2017 bokslut7 860 000
2016 bokslut9 900 000