Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       20. Ajoneuvohallintokeskus
       24. Tiehallinto
       30. Merenkulkulaitos
       40. Ratahallintokeskus
       60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
            63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
       99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuetPDF-versio

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu EU:n myöntämästä rahoituksesta VIKING MIP2005 selvitys- ja toteuttamishankkeille. Vastaava tulo on merkitty momentille 12.31.99.


2008 III lisätalousarvio66 000
2008 talousarvio58 175 000
2007 tilinpäätös53 059 000
2006 tilinpäätös81 251 000