Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
       01. Tasavallan presidentti
       02. Tasavallan presidentin kanslia
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Tasavallan presidentti1 6322 8752 8750
01.Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)1261261260
02.Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1991991990
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)1 3072 5502 5500
02.Tasavallan presidentin kanslia8 95210 85421 15510 30195
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 4817 7548 0553014
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)6006006000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)8712 5002 5000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)10 00010 0000
Yhteensä10 58413 72924 03010 30175
 Henkilötyövuodet63,767,067,0