Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
            20. Rokotteiden hankinta
            21. Terveysvalvonta
            22. Tartuntatautien valvonta
            50. Terveyden edistäminen
            51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
            52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Terveyden edistämisen määrärahan jakautuminen painopistealueisiin, euroa/vuosi

 2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
     
Painopistealueet     
Tupakan, alkoholin ja huumeiden käytön ehkäisy ja vähentäminen250 000140 000  
Toimintakyvyn edistäminen ja liikunnan lisääminen457 000292 000  
Terveellisen ravitsemuksen edistäminen270 000400 000  
Mielenterveyden edistäminen ja väkivallan ehkäiseminen379 000941 000  
Seksuaaliterveyden edistäminen502 000338 400  
Ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden tukeminen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäiseminen465 00044 400  
Terveyden edistämisen rakenteiden, laadun, menetelmien ja yhteistyön kehittäminen588 000208 200  
Rahoitettujen hankkeiden hallinnointi19 00066 000  
Painopistealueet vuosille 2017—2018    
Tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käytön ja niistä aiheutuvia haittojen ehkäisy ja väheneminen  560 000560 000
Väestön ylipainon ehkäisy ja vähentäminen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden avulla  1 170 000540 000
Positiivisen mielenterveyden edistämisen menetelmien käytön vahvistaminen sekä itsemurhien ehkäisyn tuki  580 000540 000
Seksuaaliterveyden vahvistaminen    540 000
Rahoitettujen hankkeiden hallinnointi  20 00020 000
Yhteensä2 930 0002 430 0002 330 0002 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toimintamenosäästö (HO 2015)-130
Yhteensä-130

2018 talousarvio2 200 000
2017 talousarvio2 330 000
2016 tilinpäätös2 430 000